Unique Encryption Algorithm "Mazekept" by Norandmore (mgTokenLogon.ecf) demo
Each time encrypted, the same readable text can travel hidden in a different random CODE.
You can have particular full or time-limited licenses, and different keywords for your protected texts.
readable text CODE TEXT
Ugyanabból az ovasható szövegből (azonos license és azonos kulcsszó esetén is) véletlenszerűen mindig más kódolt egyedi nagybetű-sorozatot generál, illetve a más-más generált kódszövegből visszafejti az eredeti szöveget (pléldául mindig eltérő kódban utaztatva szerveroldalra ugyanazt az user-nevet). A kódolt betűsorozatban bármilyen változtatás (sérült kód) esetén üres szöveget ad vissza. A véletlenszerű de összefüggő kódszöveg két bemeneti adat alapján is egyedi. 1: Kötelező mgTokenLogon license, illetve 2: az opcionális kulcsszó. Egyik license-szel indítva nem-visszafejthető másik license generált betűsorozata, kulcsszóval készült kódszöveget az algoritmus csak megfelelő kulcsszó ismeretében fejt vissza. Alkalmas bináris állományok titkosítására is. A titkosító algoritmus többrétegű, a műveletek egyrésze szintén kódolt szövegként szerepel a forrásban és csak futtatásuk előtt fejtik vissza az algoritmus egyéb függvényei.
KeyWord: